zondag 12 oktober 2008

Kritiskt granskande av alternativ

Det är som sagt svårt att tänka nytt. Det är också svårt att veta vad man skall tro på vad man inte skall tro på. När det gäller jordbruk och medicin, två av de vetenskapsområden som jag har erfarenhet av, så har dessa två områden fått dras med mycket magiskt tänkande och de vetenskapligt bevisade metoderna har dragits med trovärdighetsproblem i allmänhetens ögon, inte minst på grund av aktivt kampanjande från ideologiska särintressen.

Därför är det väldigt glädjande att se en artikel i DN idag där olika alternativa behandlingsformer tas upp:

De verksamma: utifrån den lista som presenterades så var det väldigt få överraskningar

De som ej har påvisad effekt. I denna lista skulle jag nog vilja lägga till nästan alla naturläkemedel. Till skillnad från konventionella läkemedel så behöver ett naturläkemedel ej påvisa effekt utan endast bevisa att det inte är farligt - ofta genom s.k. "traditionell användning". Å andra sidan betyder inte det att alla naturläkemedel är verkningslösa - endast att de som marknadsförs som naturläkemedel inte kan antas vara det av konsumenten utan att först själv läsa in sig på exakt denna behandling. En stor del av de ämnen som idag används i konventionell medicin (t.ex. var en av de mest framgångsrika malariamedicinerna framställt ur bark och ytterligare en malariamedicin har sitt ursprung ur traditionell kinesisk medicin) har ett sådant ursprung.

De som är ren bluff. I den här listan blev jag förvånad över två saker. Den ena var zonterapi, där jag haft en väldigt ambivalent inställning. Utifrån min naturvetenskapliga och förhoppningsvis över lag skeptiska inställning så har jag tyckt att det måste vara bluff och båg. Däremot har jag förvånats av hur två olika personer som kan diverse massagepunkter på fotsulan kunde identifiera kroppsliga problem på mig och andra (om detta beror på någon slags cold reading så är jag mer manipulerbar än jag skulle vilja)- och jag har senare även själv haft samma erfarenhet då jag råkade träffa punkten som motsvarar svanken på min flickvän när jag gav henne en fotmassage. Där hade hon ont - samtidigt som hon också hade problem med ryggen. Detta om något kan ju illustrera hur svårt det är att veta vad som verkligen stämmer och vad som inte gör det när även en som är hyfsat utbildad och som gärna vill förhålla sig skeptisk kan börja tvivla...

Den andra var mistelextrakt. Inte för att jag tror på mycket antroposoferna (en bra genomgång av vad de står för skrevs på denna blogg men tyvärr kunde jag inte hitta den direkta referensen) har att säga - jag har som sagt vuxit upp i Järna och har därmed haft en del med dem att göra. Däremot gjorde jag mitt examensarbete vid avdelningen för farmakognosi vid Uppsala universitet, där en av doktoranderna arbetade med thioniner (ett slags antibiotiska proteiner) från mistel som, så som jag förstod det, hade dessa en bevisad effekt mot cancerceller.

I denna "ren bluff" kategori borde även alla dessa marknadsföringsgimmikar (läs t.ex. artiklarna om himalayasalt) även tillföras. Ord som "naturligt" och liknande värdeladdade ord har effektivt används för att kränga en hel del produkter - inte minst inom livsmedel-, hälso- och skönhets-segmentet. Detta om något borde ju klassas som rent kvacksalveri.

Geen opmerkingen: