vrijdag 17 oktober 2008

Konsumentopinionen kring GMO

Konsumentopinionen kring GMO i livsmedel är kanske inte så negativ som vi ofta fås att tro genom de desinformationskampanjer som bedrivs av KRAV, Greenpeace, SNF med flera. Med tanke på hur het och osaklig debatten ofta blir kring dessa frågor så är jag förvånad och positivt överraskad att folk i gemen inte är så manipulerbara.

Min personliga åsikt i frågan är ju säkert ganska tydlig och dessa anti-GMO särintressen har inget som helst intresse att hålla sig till fakta. Tillexempel när de fortfarande avänder en slags guilt-by-association teknik för att på något sätt koppla samman användandet av antibiotikaresistens-markörer i framställningen av transgena växter och patogener som är multiresistenta mot antibiotika. I linuxkretsar kallas denna kampanjstrategi FUD (fear uncertainty and doubt), vilket är ett av de få sätt som microsoft kan försöka bekämpa den oerhört dynamiska och framväxten av open source. Tyvärr drabbar denna FUD strategi inte bara oss i EU genom dyrare mat och giftigare jordbruk, men även utvecklingsländerna (jag håller sällan med Bush, men där hade han rätt).
Det är ganska tydligt att debatten är väldigt polariserad. Som tur är finns det vissa som är intellektuellt hederliga och försöker att se hur tekniska framsteg kan användas för att gynna milhö och hälsa.

Faktum är att genteknik endast är ett av flera verktyg för att förbättra våra grödor. Det unika är att vi kan tillföra egenskaper som skulle vara svåra eller omöjliga att förädla fram (t.ex. på grund av för liten genetisk variation i ursprungsmaterialet), dels genom så kallad biofortifiering (där det gyllene riset fått agera poster child) för att göra maten mer hälsosam, och dels genom effektivare jordbruk med hjälp av nya resistenser mot bättre (och mer miljövänliga) ogräsbekämpningsmedel (som roundup), insekts- och patogen resistens istället för besprutning, vilket ger positiva hälso- och miljöeffekter. Jag är övertygad om att denna revolution kommer att bidra till vår framtida välfärd.

Geen opmerkingen: