zondag 26 april 2009

En annan trend - är linux äntligen mainstream?

Det finns många olika sätt att räkna när det gäller hur stort Linux egentligen är. Det är helt klart att det är under-representerat på desktopen jämfört med inbyggda system och superdatorer.

Enligt Net Applications ligger Linux på ca: 1% av alla Web-surfande datorer (däremot är många fler linuxanvändare än de vet - tillexempel finns det i många navigationsystem som TomTom eller Volvos navigationsystem och varje gång du gör en google-sökning så använder du indirekt linux).

Jag bytte själv till Linux i slutet av 2007 och har aldrig ångrat mig. Mitt första försök var 2001, men då hade jag varken tid eller motivation att försöka lära mig - och det var definitivt mindre moget på den tiden att göra vad vi förväntar oss att kunna göra med en dator.
Sedan jag bytte har jag lyckats "konvertera" åt minstonde 3 personer - inte för att jag på något sätt ser det som något slags heligt uppdrag att göra så, men om någon nu mer vill ha dator-hjälp från mig så erbjuder jag att installera en dual boot med linux och så fixar jag deras problem därifrån och instruerar dem hur de kan arbeta med detta system. Tillexempel råder jag dem att göra sina bankärenden via linux snarare än windows.

Den intressanta trenden som triggade denna bloggpost efter en längre tids blogg-celibat var en sökning på DN där antalet artiklar som nämner linux kraftigt gått upp sedan 2007. Detta sammanfaller med netbook-trenden. Kanske har Linux ändå fått ett visst genomslag tack vare detta...

Jag längtar efter att kunna köpa en strömsnål ARM-baserad netbook. Helst skulle den även ha OLED-display så att den kunde köra väldigt länge på bara en laddning. Ju mer jag tänker på det, desto troligare är det att framtidens datorer kommer att konkurrera i en mer komplex ekvantion än bara klockfrekvens och RAM minne, men även energisnålhet, design och prestanda per klockcykel (hoppas Nokia gör en ARM-baserad netbook med maemo eller ubuntu linux... eller varför inte Ångström linux). Tack vare öppen källkod kommer många olika typer av hårdvaror att kunna konkurrera på lika villkor, vilket kommer att ge en väldigt intressant utveckling framöver.